บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

บริษัท สินธานีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด นำโดย คุณยุพิณ เลาหะวีร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. (รพ.สนาม-หอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD)) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ