สินธานี เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการสร้างบ้าน

เพราะหัวใจของบ้าน คือการมีโครงสร้างที่ดี มั่นคง และมีความถูกต้องตามหลักมาตรฐาน สินธานีใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอนของการสร้างบ้าน มีการตรวจสอบความถูกต้องและความละเอียดแม่นยำ โดยวิศวกรชำนาญการ


งานตรวจแบบหล่อคอนกรีต

จำเป็นต้องมีการตรวจสอบก่อนการอนุมัติให้หล่อคอนกรีต เพื่อให้แบบเป็นไปตามวิศวกรและสถาปนิกที่ออกแบบไว้

ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน

ทำการก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญ โครงสร้างทุกโครงสร้างมีทีมงานวิศวกร คอยตรวจสอบเหล็กโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจในทุกกระบวนการก่อสร้าง

ความถูกต้องในการจัดวางเหล็กเสริม

เป็นสิ่งจำเป็นที่วิศวกรควบคุมงาน จะต้องทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกขั้นตอน

งานระบบประกอบอาคาร

เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของงานที่มีความจำเป็น ดังนั้นการจัดวางตำแหน่งต่างๆและแนวทางการจัดวาง ต้องหมั่นตรวสอบให้ถูกต้องตามแบบแปลนก่อนงานก่อและฉาบปูนเพื่อให้ไม่ต้องทุบกรีดผนังให้เป็นจุดอ่อน ส่งผลให้เกิดความแข็งแรง

งานก่อ

เลือกใช้วัสดุเป็นอิฐมอญ มีความทนต่อสภาพอากาศ ทนแดด ทนฝนได้ดี และมีความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก ก่อนการทำก่ออิฐฉาบปูน ว่าถูกต้องตามแบบสถาปัตยกรรมหรือไม่ การก่อจะต้องได้ติ่งและก่อนการก่อฉาบ จะต้องตรวจสอบการล้มดึงและการก่อจำเป็นต้องมีเอ็นทับหลัง เพื่อความแข็งแรงของผนังก่อ

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผนังเกิดการกระแตกร้าวน้อยลง

ก็คือการติดตั้งตระแกรงกรงไก่ บริเวณรอยต่อของวัสดุ 2 ชนิด เช่น บริเวณ เอ็นทับหลัง โครงสร้าง คาน เสา ผนังและบริเวณแนวท่องานระบบ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นที่จะตรวจสอบก่อนเข้าสู่งานฉาบเสมอ

ตรวจระยะตำแหน่งแนวท่อ

การยึด Support ของท่อ ระยะท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทดสอบแรงดันภายในท่อ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม ก่อนการใช้งานจริง