สินธานีร่วมบริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาห้องพิเศษ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงรายฯ

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ✨
คุณสังข์ เลาหะวีร์ , คุณยุพิน เลาหะวีร์ ในนามโครงการสินธานี และบริษัท สินธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ร่วมบริจาคเงิน เพื่อพัฒนาห้องพิเศษ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
📍รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)