พื้นที่ส่วนกลางกว้าง โดยไม่ต้องใช้มุมกล้อง

ให้พื้นที่มากกว่า มีส่วนกลางที่กว้างงงงง ไม่ต้องใช้มุมกล้อง


มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม พื้นที่ผักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่สีเขียว สงบ ร่มเย็น

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 087-190-1177
หรือ Line : @sinthaneehome