ต้อนรับ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะ ในงาน “ ขึ้นเฮือนใหม่ “ สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คุณดรุณี เลาหะวีร์ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย และ กรรมการผู้จัดการ สินธานี พร็อพเพอร์ตี้) ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชค นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน “ ขึ้นเฮือนใหม่ “ สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย ภายในงาน ได้มีการพบปะพูดคุย ร่วมถึงมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมงาน

และในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมภายในโครงการสินธานี อเวนิว 12 ทางบริษัท สินธานี พร็อพเพอร์ตี้ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน