ต้อนรับ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะ ในงาน “ ขึ้นเฮือนใหม่ “ สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คุณดรุณี เลาหะวีร์ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย และ กรรมการผู้จัดการ สินธานี พร็อพเพอร์ตี้) ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชค นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย ใ… Continue reading ต้อนรับ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะ ในงาน “ ขึ้นเฮือนใหม่ “ สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย

สินธานีร่วมบริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาห้องพิเศษ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงรายฯ

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ✨คุณสังข์ เลาหะวีร์ , คุณยุพิน เลาหะวีร์ ในนามโครงการสินธานี และบริษัท สินธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดร่วมบริจาคเงิน เพื่อพัฒนาห้องพิเศษ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคร… Continue reading สินธานีร่วมบริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาห้องพิเศษ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงรายฯ