บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อสมทบทุนผู้ป่วยมะเร็งเพื่อซื้ออุปกรณ์รักษาผู้ป่วยมะเร็ง

วันนี้ เวลา 09.00 น. บริษัทสินธานีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด บริจาค “เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท และ คุณดรุณี เลาหะวี บริจาคเงิน จำนวน 150,000 บาท เพื่อสมทบทุนผู้ป่วยมะเร็งเพื่อซื้ออุปกรณ์รักษาผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับมอบโดย นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอำนวยการ